بازگشت کور سوی امید

با نام و یاد خدا.امروز در اخبار یکی از خبرگزاری ها1 آمده بود که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تدوین قانونی در برخورد با کشف حجاب خانم ها در ماشین، خبر داده بودند.صرفنظر از خوشحالی که باید بعد از شنیدن این خبر داشت، ذکر این نکته لازم است که الحمدلله این حرکت زشت و ناپسند و به دور از قوانین عرفی و شرعی اسلامی، مورد توجه آقایان مسئول قرار گرفته است.


نگاهی به زیر پا

اما سوال اینجاست، مگر در جمهوری اسلامی رعایت حجاب ( گاهی اوقات حجاب اسلامی) اجباری نیست؟چرا عده ای از بانوان این سرزمین به خود اجازه قانون شکنی و هتک حرمت  به بقیه را می دهند؟به عبارت روشن تر، چرا عده ای  خود خوشگل پندار، برای عرضه چهره و ظاهر خود به دیگران اقدام به نقض قوانین و احکام  صریح اسلام در این مقوله می کنند؟این انتظار وجود دارد که برخوردها با این افراد هنجار شکن به مراتب بیشتر شود و تدوین این قانون سریع تر مراحل قانونی خودش را طی کند تا عده ای در جریان قرار بگیرند که در حکومتی زندگی می کنند که خون هزاران هزار شهید نهال آن را آبیاری کرده است.بدانند و متوجه باشند که یکی از انگیزه های به جبهه رفتن خیلی از شهدا حفظ همین حجاب و حریم برای بانوان ایرانی بوده است.این افراد باید بدانند که جوانان رشید و برومند این مرز و بوم که خیلی از آن ها نخبگان علمی زمان خود بودند و اسم و رسمی داشتند و اتفاقا شاید خیلی بیشتر از امثال آدم های امروزی عاشق زندگی و حیات و پیشرفتشان بودند و در زمان کودکی خودشان قله های رفیع را برای خود ترسیم می کردند و ای بسا که در زمان جنگ به آن قله ها هم رسیده بودند، اما رفتند! 


یک نظر عکس شهیدان را ببین

زیرا حفظ ناموس، اعتقاد و خاک این مرز و بوم برایشان بسیار با اهمیت تر از مدارج علمی و جایگاه های دنیویشان بود.اگر عده ای که کشف حجاب در ماشین را نوعی زرنگی تلقی می کنند فقط یک لحظه خود را به جای بانوان اسیر در دستان داعش بگذراند و به اندازه صدم ثانیه ای، آن تجربه را حس کنند، قطعا متوجه خواهند شد غرق چه نعمت بزرگی هستند.بدانند که به خاطر همین حجابی که آن ها از راه های گوناگون در پی پس راندن آن هستند، در گوشه گوشه دنیا به جرم رعایتش، زن ها و دختران مسلمان را از تحصیل و درس و زندگی محروم می کنند.پس، ان شاءالله  بعضی از بانوان این سرزمین کهن به خود آیند و با اندکی تامل به راه حقیقی که همان حفظ و رعایت حدود شرعی و قانونی می باشد، باز گردند.

پی نوشت:

1. http://www.tasnimnews.com/Home/Single/847837

/ 0 نظر / 55 بازدید