امروز و فردای زندگی در کلام پیامبر گرامی اسلام

عمل به دستورات و پندیات نورانی اسلام و اهل بیت(علیهم السلام) یکی از ضروریات سبک زندگی اسلامی می باشد.لذا اگر بخواهیم زندگی ای بر مبنای چهار چوب ارائه شده توسط اهل بیت(علیهم السلام) داشته باشیم، باید با مراجعه به سخنان گهربار آن بزرگواران راه خود را ترسیم کرده و در آن قدم برداریم. عمل به این فرامین نورانی، سعادتمند شدن و عاقبت به خیری انسان را در پی خواهد داشت. در همین راستا پیامبر گرامی اسلام، در بیانی نورانی خطاب به ابوذر در مورد امروز و فردای زندگی می فرمایند:

ای ابوذر!از این که کاری را به آینده موکول کنی بپرهیز.تو امروز در مقابل امروزت هستی،از آینده چه خبر داری؟اگر فردایی داشتی، برای فردایت چنان باش که برای امروزت بودی.اگر به فردا نرسیدی، بر کوتاهی و قصور امروزت اندوه نخواهی داشت.1


 

 

بعضی می گویند:آرزو داریم که روزی به منصب مهمی دست پیدا کنیم و عنوان مهمی داشته باشیم و خلاصه اینکه برای خودشان خواب آن آروز را می بینند.حضرت می فرمایند:بترسید از این که بگویید:به زودی به آن ها میرسیم.

در روایات بسیار اروزی دراز نکوهش شده است.ای بسا همین آرزوی بلند یا به تعبیر روایات (امل) فرصت های ناب و غیر قابل دسترس را در زندگی از انسان بگیرد. 

بنابراین اگر انسان به فکر امروزش باشد و غصه فردا را نخورد،اگر فردایی را نداشت غصه قبل را نخواهد خورد.این نکته نیز قابل ذکر است که این سخن نورانی پیامبر(ص) آینده نگری انسان را نفی نمی کند.منظور این است که انسان نباید امروزش را به خاطر آینده اش خراب بکند.او باید برای لحظه به لحظه عمرش برنامه داشته باشد که آینده نیز جزئی از این لحظات می باشد.فلذا آن چیزی که در کلام نبی مکرم اسلام مشاهده می شود، اهمیت لحظاتی است که انسان در اختیار دارد.

پی نوشت:

1.کتاب پند های رسول اکرم(ص) به ابوذر غفاری صفحه 27
 

/ 0 نظر / 27 بازدید