صرفا جهت آگاهی بعضی ها

با نام و یاد خدا، لازم است، اقتدار ملی مان بار دیگر در وهله اول به دشمنان قسم خورده خود نشان داده شود تا فکر خام نابودی ایران و اسلام را از ذهن های کثیف و آلوده شان پاک کنند.اما در وهله دوم باید این اقتدار به بعضی از مسئولین داخلی یادآوری شود، تا متوجه شوند در چه کشوری و با چه پیشینه تاریخی و اعتقادی مسئولیت دارندو نیز بدانند با دشمنی که هر لحظه مترصد از بین بردن اعتقادات و  کشور و هویت ماست و در این راه از هر حربه و سیاستی استفاده می کند، نمی شود خندید و دست داد و به بنابر فرمایش ولی امرمان، چهره آن را بزک کرد.


اجازه نفوذ نمی دهیم

خداراشاکریم بابت رهبری بیدار و عالم.در بیانات حکیمانه ایشان اعتقاد راسخ به آیات نورانی قرآن کریم موج می زند.آنجایی که خداوند متعال در آیه 120 سوره مبارکه بقره به صراحت پایان دشمنی یهود و نصری را مساوی نابودی بنیان اعتقادات ما مسلمانان بیان می کند.

/ 0 نظر / 33 بازدید